WORKS

Natsuki Fujita CD "君ヲ想フ" jacket design
2013

CL : masaaki kaneko/natsuki fujita

 

HOME | works | fujitanatsuki